Activitats

A causa de les circumstàncies sanitàries actuals, en tot moment ens adequarem a la normativa i realitzarem les activitats presencials seguint les recomanacions pertinents. Sempre que sigui possible, adaptarem aquelles activitats que no puguin fer-se de manera presencial a un format en línia.

Certamen Mare 2023

La quarta edició de MARE seguirà el format clàssic de certamen, amb la fotografia digital submarina com a disciplina principal. Perquè la fotografia és un llenguatge ideal per a mostrar la bellesa oculta de la mar, amb tots els seus colors i la seva llum. Així mateix, ens permet documentar espècies i hàbitats, oferint-nos informació essencial sobre el seu estat de conservació.

PARTICIPA